O knihovně

„Ideální“ knihovna se stará o lidi. Je provázaná s životem v dané obci tak, že se pro něj stává nepostradatelnou. „Ideální“ knihovna je taková knihovna, které si lidé ani pořádně nevšimnou, protože je pořád na svém místě a vždycky má to, co potřebují.

(Z knihy „Dewey - Kocour z knihovny, který okouzlil celý svět“ od Vicki Myron)

Obecní knihovna Padochov se nachází v budově mateřské školy. Knihovní fond obsahuje více jak 3000 knih různého žánru a součástí fondu jsou také knihy z výměnného fondu knihovny Kuřim, které jsou v padochovské knihovně pravidelně obměňovány.

Najdete zde časopisy, beletrii, dětskou literaturu, sci-fi a fantasy, hobby publikace, turistické průvodce, také slovníky a populárně naučnou literaturu.

Součástí služeb knihovny je také bezplatný přístup na Internet či černobílý tisk (3Kč/A4).

Podrobněji v sekci Služby.